• Nie zwlekaj - wada wymowy nie zniknie sama.

  • Brak terapii logopedycznej spowoduje utrwalenie wady wymowy,
    a w konsekwencji terapia potrwa dłużej.

  • Im szybciej rozpoczniemy terapię, tym szybciej pierwsze efekty będą zauważalne.

dziecko u logopedy

Terapia dla dzieci

W gabinecie logopedycznym "Ośrodek Mowy" oferuję diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji językowej.

rozmowa z logopedą

Terapia dla osób dorosłych

Dorośli są w stanie skorygować wymowę poprzez terapię logopedyczną. Wystarczy świadomość problemu oraz chęć usunięcia wady wymowy w połączeniu ze wskazówkami logopedy.

zajęcia z logopedii

Oferta dla placówek oświatowych

Badania przesiewowe, prowadzenie terapii logopedycznej na terenie placówki, szkolenia rad pedagogicznych z zakresu wczesnego wykrywania wad wymowy, emisji i higieny głosu.W Ośrodku Mowy otrzymujesz:

Indywidualne podejście

Wszystkie zajęcia terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz możliwości uczestnika terapii.

Doskonałą metodykę

Dzięki wykształceniu w dziedzinie logopedii, neurologopedii oraz surdologopedii jestem w stanie dobrać optymalne metody terapii.

Trafną diagnozę

Trafna diagnoza jest matką sukcesu. Każda terapia rozpoczyna się od kompleksowej diagnozy.

Materiały do domu

Wszyscy klienci otrzymują materiały do ćwiczeń w domu, które są niezbędne do wyeliminowania wady wymowy.

mgr Anna Rek

Anna Rek - logopeda, neurologopeda, surdologopeda w Rybniku

mgr Anna Rek

Wykształcenie i Doświadczenie

Wykształcenie i Doświadczenie

Ukończyłam pedagogikę, logopedię oraz neurologopedię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym w Rybniku, pracując
z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, alalią, afazją oraz innymi zaburzeniami, którym towarzyszą zaburzenia mowy i komunikacji werbalnej. Od kilku lat pracuję na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych prowadząc terapię logopedyczną z dziećmi
z opóźnionym rozwojem mowy, oraz dyslaliami. Prowadzę terapię neurologopedyczną w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Rybniku w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Dwa lata temu zaczęłam prowadzić terapię neurologopedyczną pacjentów dorosłych po udarach, guzach mózgu, oraz innych uszkodzeniach w obrębie mózgu, powodujących zaburzenia komunikacji.

Kariera i Rozwój

Kariera i Rozwój

Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku na stanowisku logopeda - neurologopeda. Aktualnie studiuję surdologopedię, rozwijam swoje możliwości kończąc kolejne kursy. Logopedia jest moją pasją i zainteresowaniem, dlatego z dużym zaangażowaniem podchodzę do terapii logopedycznej każdego pacjenta, starając się sprostać kolejnemu wyzwaniu.